Methodiek

Methodiek Zorgboerderij De Ruige Velden
Word – 19,9 KB 394 downloads

ISO certificering / keurmerk  

Hiermee wordt verklaard dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Zorgboerderij de Ruige Velden, voldoet aan de normen zoals vastgelegd in ISO 9001:2015 

ISO Certificaat
PDF – 5,8 MB 1401 downloads

Landbouw & Zorg Keurmerk

Vanaf 2013 tot 2019 is het keurmerk "Kwaliteit laat je zien" afgegeven door de federatie Landbouw en Zorg waaruit blijkt dat de Ruige Velden voldoet aan de voorwaarden uit het kwaliteitssysteem Zorgboerderijen.

Vanaf 10-9-19 hebben we de overstap gemaakt naar het bovengenoemde ISO keurmerk.

 

Boerderij Educatie Keurmerk

Erkent leerbedrijf

Zoönose Keurmerk

Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Om aan te tonen dat we op de Ruige Velden maatregelen hebben genomen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, is het GD Keurmerk Zoönosen, een jaarlijks terugkomend iets op onze boerderij.

IKB Keurmerk

Vervoer

Wanneer je in het bezit bent van een vervoersindicatie, bieden wij de mogelijkheid je thuis op te halen en na werktijd weer naar huis te brengen. Begeleiders rijden de hulpboer(in)en zelf waardoor wij het vervoer zien als een goede verlenging van de dagbesteding. De persoonlijke gesprekken en gezelligheid onderweg zien we als een grote meerwaarde. Tevens heeft de begeleidster korte lijntjes met het thuisfront waardoor we beter in kunnen spelen op sommige situaties. 

 

Inspraak en tevredenheid

Hulpboer(in)en en hun wettelijk vertegenwoordigers hebben de mogelijkheid mee te denken en hun mening te geven over zaken aangaande de zorgboerderij. Dit kan doormiddel van:

  • Hulpboer(in)en vergaderingen 4x per jaar
  • Inspraak als agendapunt tijdens zorgleefplan gesprekken
  • De cliëntenraad van SZZ, Samenwerkende Zorgboeren Zuid
  • Het jaarlijks tevredenheidsonderzoek "Vanzelfsprekend"
  • De jaarlijkse familiedag 

Uitspraken van ouders uit de tevredenheidslijst; 

- "De Facebook pagina houdt ons gezellig op de hoogte van het reilen en zeilen op de boerderij!"

- "Het is goed voor zijn conditie, hij is lekker buiten, en het is erg goed voor zijn zelfrespect"

-"Onze dochter is gelukkig en tevreden"

- "Hij mag zichzelf zijn, er wordt naar hem geluisterd, en hij kan dingen zelf inbrengen"

- "Hij wil bijna geen vrij nemen, zo graag is hij bij jullie!!"

- "Blijf vooral het persoonlijke, vriendelijke en betrokkene volhouden!

- "Onze zoon voelt zich nuttig en ziet het echt als zijn werk"

- "Als je iets wilt vragen dan kun je altijd bellen, appen of mailen"

 

Privacy beleid

Om onze hulpboer(in)en goed en efficiënt te kunnen ondersteunen en begeleiden, hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig zoals:

Naam Adres Woonplaats-gegevens; Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers; Geboortedatum; Burgerservicenummer; Geslacht; Medicatie; Zorgvraag en Casuïstiek; Gezinssamenstelling &-situatie.

Natuurlijk staat hierin de privacy van onze hulpboer(in)en voorop, wat betekend dat de Ruige Velden zorgvuldig omgaat met de gegevens die we hebben. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Bij aanname als hulpboer(in) krijg je eerst een toestemmingsformulier met de vraag tot goedkeuring voor het opvragen en verwerken van jouw persoonsgegevens. Tevens worden jouw gegevens niet zonder toestemming doorgeven aan derde, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Wanneer je de indruk hebt dat de gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens, stuur dan een mail naar deruigevelden@zorgboerenzuid.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk op het verzoek reageren.

Je behoudt altijd het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Mocht je er met ons samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Klachtenreglement Hulpboeren
Word – 56,7 KB 1083 downloads